Wybrane zostały nowe władze Konfederacji Lewiatan


W dniu 27 czerwca br. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Konfederacji Lewiatan. Wybrane zostały nowe władze organizacji na trzyletnią kadencję, w tym Zarząd oraz Rada Główna. Funkcję Prezydenta Konfederacji Lewiatan objął dotychczasowy Wiceprezydent p. Maciej Witucki, który w ubiegłym roku uzyskał rekomendację Zarządu Lewiatana na to stanowisko. Ze stanowiska Prezydenta ustąpiła p. Henryka Bochniarz, która od tej pory będzie pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Głównej Konfederacji. Pani Henryka Bochniarz sprawowała funkcję Prezydenta Konfederacji Lewiatan od 1999 roku. Konfederacja Lewiatan jest polską organizacją biznesową, reprezentującą interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Skupia ponad 4 tys. 100 firm zatrudniających w sumie ponad 1 mln osób. Jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Należy także do BusinessEurope – największej europejskiej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE. Maciej Witucki został wybrany prezydentem Lewiatana. • Henryka Bochniarz objęła stanowisko przewodniczącej Rady Głównej Konfederacji. • Powołano nowy Zarząd i Radę Główną. • Wybrane władze powołano na trzyletnią kadencję. W zgromadzeniu Ogólnym uczestniczył Prezes Forum Lech Wojcieszyński.