Forum Gospodarcze zaangażowane w prace nad strategią rozwoju woj.Wielkopolskiego


Forum Gospodarcze zaangażowane w prace nad strategią rozwoju woj. Wielkopolskiego. Diagnozie społeczno-gospodarczej regionu było poświęcone zorganizowane w piątek w Pile spotkanie , które rozpoczęło konsultację nad Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 2030+. Będzie to podstawowy i najważniejszy dokument określający obszary, cele i kierunki polityki rozwoju regionu na najbliższe lata. W pracach zespołu, który obradował pod przewodnictwem marszałka województwa Marka Woźniaka , uczestniczyła Dyrektor Biura –Bożena Jasińska. Podczas posiedzenia jego członkowie pracowali nad określeniem potencjału rozwojowego naszego regionu oraz identyfikacją wyzwań i kluczowych problemów. – Jednym z największych zagrożeń dla województwa wielkopolskiego są problemy demograficzne i starzenie się społeczeństwa. Wyzwaniem jest również to, żebyśmy przyciągali do regionu ludzi wykształconych, którzy będą przestawiać naszą gospodarkę na tory innowacyjności, bo nauka powinna mieć znaczący wpływ na toczące się procesy gospodarcze . Prof. Wojciech Dziemianowicz z Uniwersytetu Warszawskiego , ekspert wspierający prace nad Strategią , podkreśla, że strategie regionów muszą korespondować z najważniejszymi celami unijnej polityki spójności, a wśród jej priorytetów są m. in.: „inteligentna gospodarka”, gospodarka niskoemisyjna, przyjazna środowisku czy bardziej skomunikowana Europa. Prace nad dokumentem obejmującym tak duży zakres zagadnień to ogromne wyzwanie. Dlatego w celu włączenia do dyskusji jak najszerszych środowisk Zarząd Województwa zaprosił do współpracy przedstawicieli m. in.: samorządu lokalnego, środowiska naukowego, partnerów społeczno-gospodarczych oraz organizacji pozarządowych. Bożena Jasińska