Badanie Firmy Deloite Milenialsi 2018


Kluczowe wnioski z badania Milenialsi 2018: Spada zaufanie młodych do biznesu Mniej niż połowa przedstawicieli pokolenia Y uważa, że przedsiębiorstwa postępują etycznie (48% - spadek o 17 pp.), i że działają one na rzecz poprawy sytuacji społecznej (47% - spadek o 15 pp.). Młodzi są bardzo wyczuleni na szeroko pojętą rolę biznesu w społeczeństwie. 83% millenialsów uznaje, że miara sukcesu przedsiębiorstwa powinna wykraczać poza wyniki finansowe. Według badanych priorytetami biznesu powinny być kwestie takie jak tworzenie miejsc pracy, innowacje, poprawa jakości życia osobistego i zawodowego pracowników oraz wywieranie dobrego wpływu na społeczeństwo i środowisko. Podczas gdy opinie millenialsów na temat przedsiębiorstw gwałtownie się pogorszyły, jeszcze bardziej spadło ich zaufanie do liderów politycznych. Zaledwie 19 procent (12 proc w Polsce) milenialsów uważa, że politycy wywierają pozytywny wpływ na otoczenie (wobec 71 proc. (80 proc polskich) respondentów wystawiających ocenę negatywną). Różnorodność i elastyczność kluczem do lojalności Poziom lojalności do miejsca pracy spadł do poziomu sprzed 2 lat. 43% respondentów z pokolenia Y przewiduje, że zmienią pracę w ciągu 2 lat; zaledwie 28% z nich chciałoby utrzymać się w obecnym miejscu zatrudnienia powyżej 5 lat. Lojalność wobec pracodawcy wśród najmłodszej grupy badanych jest jeszcze mniejsza - aż 61% z nich twierdzi, że gdyby miało wybór, zmieniłoby obecną pracę w ciągu 2 lat. Wśród przedstawicieli pokolenia Y, którzy chętnie porzuciliby swoich obecnych pracodawców w ciągu 2 lat, 62% postrzega gospodarkę opartą na nieetatowych formach zatrudnienia, jako realną alternatywę dla stałego zatrudnienia. Dobre wynagrodzenie i pozytywna kultura organizacji przyciągają millenialsów, ale czynnikami, które pozwalają ich zatrzymać, są różnorodność, włączenie i elastyczny czas pracy. Milenialsi czują się nieprzygotowani do czwartej rewolucji przemysłowej Milenialsi dobrze wiedzą, że czwarta rewolucja przemysłowa wpłynie na miejsca zatrudnienia. Uważają, że ma ona potencjał uwolnienia ludzi od rutynowych czynności, co pozwoli im skoncentrować się na pracy wymagającej większej kreatywności. Jednak wielu z nich z obawą przyjmuje to zjawisko - zaledwie 36% przedstawicieli pokolenia Y uważa, że posiada umiejętności potrzebne w dobie czwartej rewolucji przemysłowej. Oczekują, że biznes pomoże im rozwijać umiejętności potrzebne do osiągnięcia sukcesu w epoce czwartej rewolucji przemysłowej, zwłaszcza umiejętności miękkie takie jak kreatywność i umiejętności interpersonalne. 8 na 10 milenialsów uważa, że ciągły rozwój zawodowy i formalne szkolenia prowadzone przez pracodawców w miejscu pracy, będą miały duże znaczenie. W odczuciu badanych, przedsiębiorstwa nie reagują odpowiednio na ich potrzeby rozwojowe. Zaledwie 36% stwierdziło, że pracodawcy pomagali im przygotować się do zmian związanych z czwartą rewolucją przemysłową.