Burmistrz Andrzej Tadla spotkał się z czlonkami Forum


Burmistrz Andrzej Tadla spotkał się z członkami Forum. Polityka klimatyczna, inwestycje przedsiębiorstw, zatrudnianie młodych , Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju- to tematy , które były poruszane w trakcie spotkania członków Forum Gospodarczego z Andrzejem Tadlą , Burmistrzem Miasta Czarnków. Lech Wojcieszyński- Prezes Forum podkreślił ,że przedsiębiorcom bardzo zależy na stałych relacjach z władzami miasta . Bez systematycznych rozmów, dyskusji , trudno wypracować dobre stanowisko, które będzie sprzyjać prowadzeniu działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy zwracali uwagę na rolę ochrony klimatu dla przyszłości jakości życia w mieście. Dużo mówili o wyzwaniach , które stoją przed biznesem w erze nowych technologii, odpowiednich warunkach do inwestowania, kształceniu kadr dla przemysłu, zatrudnianiu ludzi młodych czy dialogu społecznym . Burmistrz Miasta Andrzej Tadla stwierdził ,że jest zwolennikiem zrównoważonego rozwoju miasta oraz za otwartym dialogiem z mieszkańcami. Prezes Forum zachęcał przedsiębiorców do sygnalizowania o swoich problemach i wątpliwościach związanych ze szkodliwymi przepisami dla firm. Bożena Jasińska Dyrektor Biura Zarządu