Lewiatan proponuje zmiany dotyczące rynku finansowego i prawa handlowego w związku z COVID-19


Lewiatan proponuje zmiany dotyczące rynku finansowego i prawa handlowego w związku z pandemią COVID-19 Doprecyzowanie i poszerzenie okoliczności stosowania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w prawie spółdzielczym, przesunięcie w czasie procesu dematerializacji akcji, odmrożenie płynności finansowej gospodarki, czy wsparcie MŚP w obszarze leasingu – proponuje Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym zmian w obszarze rynku finansowego i prawa handlowego w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Propozycje dotyczące zmian na rynku finansowym i w prawie handlowym 1. Doprecyzowanie i poszerzenie okoliczności stosowania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w prawie spółdzielczym 2. Przesunięcie w czasie procesu dematerializacji akcji 3. Odmrożenie płynności finansowej gospodarki 4. Zaniechanie rejestru akcjonariuszy w przypadku spółek jednoosobowych niebędących spółkami publicznymi (przypadek jedynego akcjonariusza) 5. Umożliwienie zawierania umowy leasingu w formie dokumentowej 6. Wsparcie MŚP w obszarze leasingu 7. Zniesienie obowiązku stosowania formy pisemnej w odniesieniu do procesu zawierania umowy na świadczenie usług przez biuro informacji gospodarczej 8. Ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez nich działalności