Walne Zgromadzenie 3 lipba 2020 r.


Zapraszamy Członków Forum Gospodarczego Związku Pracodawców Północnej Wielkopolski Lewiatan

na Walne Zgromadzenie sprawozdawcze w dniu 3 lipca 2020 godz. 17,00 do Hotelu Smolarnia.

Zarząd Forum