27 października w ramach Dni Pracodawców 2023 odbyła się konferencja , która skupiła się na istotnym temacie roli kształcenia ustawicznego oraz rozwoju zawodowego w kontekście gospodarki, jej wydajności i jakości. Wydarzenie zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie zgromadziło przedstawicieli z różnych sektorów, a przewodnim mówcą konferencji był dr Mariusz Śmigiel – ekspert w dziedzinie bezrobocia i promocji zatrudnienia, posiadający bogate doświadczenie naukowe w dziedzinie prawa.

Dni Pracodawców 2023

Konferencja odbyła się w ramach Dni Pracodawców 2023, co podkreśliło jej znaczenie w kontekście działań na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju gospodarki. Na zaproszenie organizatorów w konferencji uczestniczył przedstawiciel Forum Gospodarczego Związku Pracodawców Północnej Wielkopolski Lewiatan, pan Roman Bytyń, który jednocześnie jest Przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Kształcenie ustawiczne i Szkolenia: Klucz do Wzrostu Gospodarczego

Podczas prelekcji dr Mariusz Śmigiel podkreślił znaczenie form wsparcia kształcenia ustawicznego pracowników oraz pracodawców. Omawiał także znaczenie zdobywania kwalifikacji zawodowych, co jest uregulowane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jego wykład przyniósł cenne spojrzenie na to, jak rozwijanie kompetencji zawodowych przekłada się na rozwój gospodarki, poprawę jej wydajności oraz jakości usług i produktów.

Lokalny Rynek Pracy

Agendę uzupełniło wystąpienie Pani Krystyny Wawrzyniak, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie, która przedstawiła analizę sytuacji oraz działań urzędu na lokalnym rynku pracy w okresie ostatnich 5 lat. Jej przemówienie dostarczyło cennych danych na temat zmian i wyzwań, z jakimi boryka się rynek pracy na poziomie lokalnym.

Konferencja pozwoliła uczestnikom lepiej zrozumieć rolę kształcenia ustawicznego oraz rozwoju zawodowego w kontekście gospodarki, a także zainspirowała do działań na rzecz zwiększenia wydajności i jakości pracy. Wydarzenie to stanowiło ważne forum do wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinie promocji zatrudnienia oraz rozwoju zawodowego.