Zarząd

Jan
Polcyn

Prezes Zarządu

Piotr
Wieliński

Wiceprezes Zarządu

Andrzej Gajewski

Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Kordy

Wiceprezes Zarządu

Przemysław Rybak

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Antkowiak

Wiceprezes Zarządu