Zarząd

Jan
Polcyn

Prezes Zarządu

Piotr
Wieliński

Wiceprezes Zarządu

Andrzej Gajewski

Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Kordy

Wiceprezes Zarządu

Piotr Dziergas

Wiceprezes Zarządu

Magdalena Rek

Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Ryczek

Wiceprezes Zarządu