Usługi

Jesteśmy by pomóc poprowadzić Twój biznes

Usługi informacyjne

Związek udziela informacji z obszarów:

  • dostępność różnych form pomocy małym i średnim przedsiębiorcom (np. możliwość wykorzystania funduszy unijnych, uczestnictwa w programach szkoleniowych)
  • dostępność form finansowania zewnętrznego (np. dotacje, pożyczki, kredyty)
  • możliwość nawiązania współpracy handlowej z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorcami
  • targi, wystawy i inne wydarzenia gospodarcze
  • administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności

Usługi szkoleniowe

Związek organizuje szkolenia o tematyce dostosowanej do zgłaszanych przez przedsiębiorców potrzeb, w tym różnego rodzaju szkolenia specjalistyczne. 

Doradztwo

W ofercie Związku znajdują się usługi doradcze z zakresu

  • administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności
  • źródła finansowania działalności gospodarczej
  • dostępne programy pomocowe dla MSP

W ramach kontynuacji działalności

Związek współpracuje z władzami lokalnymi (Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski oraz instytucjami otoczenia biznesu).

Planowane działania na najbliższy rok

Już nie długo uzupełnimy tę treść

Jeden krok by do nas dołączyć

Wypełnij formularz i dołącz do Forum