Zadania

Pracujemy w konkretnym celu

Do podstawowych zadań Forum Gospodarczego Związku Pracodawców Północnej Wielkopolski należą:

Reprezentowanie

interesów gospodarczych i społecznych pracodawców

Występowanie

do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy i polityki gospodarczej

Oddziaływanie

na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców

Oddziaływanie

na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy publicznej dotyczącej interesów pracodawców

Współdziałanie

z innymi organizacjami pracodawców

Organizowanie

szkoleń pracodawców

Prowadzenie

badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców

Prowadzenie

doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców i organizacji pracodawców