„Czy warto inwestować?” – to pytanie zadali sobie uczestnicy spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 22 maja w Sali sesyjnej Urzędu Miasta Czarnków. 

Do otwartej dyskusji przedsiębiorców Północnej Wielkopolski zaprosiły cztery instytucje wsparcia biznesu, których partnerem jest Forum Gospodarcze.

Eksperci: Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zaprezentowali formy wsparcia takie jak ulgi podatkowe, pożyczki oraz fundusze zachęcające do inwestycji.

W programie wydarzenia znalazły się więc m.in.  ulga podatkowa dla nowych inwestycji, dotacja na kredyt technologiczny i ekologiczny, pożyczka inwestycyjna z Bonusem dla zielonych inwestycji i zielonych przedsiębiorców, ścieżka Smart czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. 

To kolejne z wydarzeń dedykowanych dla przedsiębiorców, w organizację których zaangażowane jest czarnkowskie Forum Gospodarcze. Jako organizacja zrzeszająca niemal 50 firm i 6000 pracowników, Forum Gospodarcze czynnie działa na rzecz rozwoju lokalnego biznesu, organizacji szkoleń i spotkań z ekspertami.