Doceniając naszą dotychczasową działalność i aktywną rolę jaką odgrywamy w procesie rozwoju przedsiębiorczości regionu zostaliśmy powołani do Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (WR30) kadencji 2021-2024.

WR30 jest organem opiniotworczo-doradczym Zarządu Województwa Wielkopolskiego, a naszym reperezentantem w Radzie został prezes Lech Wojcieszyński.

Zadania Rady nowej kadencji to przede wszystkim: przezwyciężanie skutków pandemii, wyzwania klimatyczne, redefiniowanie modeli biznesowych i wzmocnienie roli samorządu gospodarczego.

Pierwsze inauguracyjne spotkanie WR30 odbyło się 23 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Przewodniczył mu Pan Jacek Bogusławski Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

„Obecność w tym gremium przedstawicieli wiodących struktur samorządu gospodarczego Wielkopolski, jak również organizacji gospodarczych, których cele statutowe związane są ze wsparciem przedsiębiorczości, pozwala na podjęcie nowych wyzwań stanowiących efekt dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej regionu”1.

zdj. 3-5 / Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego