Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Głównym Urzędem Nadzoru Technicznego już po raz trzydziesty pierwszy zorganizował Konkurs BUDOWA ROKU.

Konkurs BUDOWA ROKU jest jednym z najbardziej prestiżowych przeglądów osiągnięć polskiego budownictwa.

W tegorocznej edycji Konkursu statuetki przyznano w ośmiu kategoriach:

– osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości do 35 mln zł,

– osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości powyżej 35 mln zł,

– obiekty biurowe,

– obiekty kultury, nauki i oświaty,

– obiekty drogowe i mostowe,

– obiekty przebudowane i rewitalizowane,

– obiekty przemysłowe,

– obiekty oceniane indywidualnie.

Wśród obiektów przemysłowych nagrodę I stopnia otrzymał projekt zrealizowany przez METROLOG Sp. z o.o. pn. „BUDOWA SYSTEMU KOGENERACJI W SZLACHĘCINIE”.

Jury konkursowe doceniło między innymi innowacyjność projektu polegającą na wybudowaniu pierwszej w Polsce instalacji kogeneracyjnej odzyskującej ciepło ze ścieków oraz zastosowanie rozwiązań wspierających ideę dekarbonizacji, radykalną redukcję emisji pyłów i gazów cieplarnianych, a także dywersyfikowanie źródeł energii.

W dniu 28 września 2021 r. w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Statuetkę oraz pamiątkowe dyplomy odebrali w imieniu METROLOG Sp. z o.o. Członek Zarządu Dyrektor Operacyjny Pan Jacek Wojcieszyński oraz w imieniu Inwestora Veolia Energia Poznań S.A. Manager ds. Rozwoju Pani Zuzanna Lewandowska oraz Kierownik Projektu Pan Szymon Szurkowski.

źródło: metrolog.com.pl