29 kwietnia 2024 r. o godz. 9:00 odbędzie się śniadanie biznesowe Członków Forum Gospodarczego.

Spotkanie odbędzie się w Rezydencji Smolarnia ( Smolarnia 27).

Podczas spotkania odbędzie się prelekcja mł.insp.Roberta Leśniewskiego – I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Chodzieży w temacie „Przestępstwa gospodarcze”.

Proszę o potwierdzenie udziału do 25 kwietnia.

koszt udziału to 50 zł / os.

 / płatność na konto Forum Gospodarczego Bank Santander w Czarnkowie Nr 13 1090 1391 0000 0001 2137 8324