Sejm przyjął pakiet zmian podatkowych SLIM VAT 3, które ułatwią przedsiębiorcom rozliczenie VAT. Pakiet ten wdraża wiele postulatów zgłaszanych Ministerstwu Finansów przez Konfederację Lewiatan.

Używaj strzałek do góry/do dołu aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

– Pakiet SLIM VAT 3 to niewielki, niemniej kolejny, krok w kierunku uproszczenia i usprawnienia rozliczeń podatku VAT. Jedną z najbardziej oczekiwanych przez podatników zmian, o którą apelowaliśmy jest rezygnacja z wymogu posiadania faktury przy odliczeniu podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). W konsekwencji, w odniesieniu do WNT podatek naliczony i należny będą mogły być rozliczane w tym samym okresie. Spowoduje to neutralność tych transakcji i zlikwiduje konieczność monitorowania dochowania obecnego, 3-miesięcznego terminu na otrzymanie faktury VAT – mówi  Anna Słomińska – Wernik, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Ponadto, zwiększony zostanie limit małego podatnika w VAT do 2 mln euro rocznie co oznacza, że zwiększy się liczba przedsiębiorców, która skorzysta z rozliczeń kwartalnych w VAT oraz metody kasowej.  Zniesione zostaną sankcje nakładane automatycznie. Po zmianach będą one miały charakter indywidualny, uwzględniający konkretne okoliczności danej sprawy. Dodatkowo wprowadzona zostanie zmiana, która pozwoli rozliczać faktury korygujące wystawione w walucie obcej po kursie z dnia faktury pierwotnej. Zlikwidowana zostanie opłata za wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). Rozszerzona zostanie możliwość przeznaczenia środków, które zgromadzone są na rachunku VAT, na kolejne podatki oraz opłaty, m.in. na podatek od sprzedaży detalicznej czy opłatę cukrową.

– Dzięki tym zmianom prowadzenie firmy z punktu widzenia rozliczania podatku VAT będzie dużo łatwiejsze i mniej czasochłonne – dodaje Anna Słomińska – Wernik.

Większość zmian ma wejść w życie 1 lipca 2023 r.

Konfederacja Lewiatan Pobierz komentarz MP3