20 grudnia w Rodzinnych Smakach w Czarnkowie odbyło się spotkanie wigilijne członków Forum Gospodarczego. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności naszej organizacji w 2022. Tegoroczni jubilaci obchodzący okrągłe rocznice działalności firm zostali wyróżnieni dyplomami gratulacyjnymi od Zarządu z życzeniami dalszego rozwoju i sukcesów zawodowych.