3 stycznia odbyło się spotkanie prezesa Forum Jana Polcyna z Marią Małgorzata Janyska – posłanką, wiceszefową Komisji Gospodarki i Rozwoju. Było ono okazją do rozmów na temat bieżącej sytuacji gospodarczej, wpływu pandemii na działalność firm, a także warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w 2022 roku.