31 stycznia br. w Szpitalu Powiatowym w Czarnkowie odbyło się podpisanie umowy na unijne dofinansowania na termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej 🏫 oraz doposażenie szpitali. W podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem udział wzięła Dyrektor Szpitala Powiatowego w Czarnkowie Bożena Sadowska. Łączna wartość dofinansowania wynosi 1 708 875, 70 zł. GRATULUJEMY!

zdj. https://www.facebook.com/umwwpl