Z radością informujemy, że w ubiegły piątek odbyło się Walne Zebranie Członków Forum Gospodarczego Związku Pracodawców Północnej Wielkopolski Lewiatan. To ważne wydarzenie pozwoliło nam na podsumowanie dotychczasowych działań oraz omówienie planów na przyszłość.

Jednym z kluczowych punktów zebrania było udzielenie absolutorium dla Zarządu i Rady Nadzorczej. Miło nam ogłosić, że zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza otrzymali jednogłośne absolutorium, co jest wyrazem zaufania i wsparcia ze strony wszystkich Członków.

Zachęcamy do śledzenia naszych dalszych działań i aktywnego uczestnictwa w życiu Forum. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej!