Martyna

W ramach akcji Pomagamy w walce z wirusem właściciele Firmy Steico sp. z o.o. w Czarnkowie przekazały środki pieniężne na Powiatowy Szpital w Czarnkowie 200.000 PLN oraz na Szpital Powiatowy w Stargardzie Gdańskim 100.000 PLN.

W trosce o lokalną społeczność i pracowników firm, jesteśmy razem , dołączyliśmy do akcji „Jestesmy razem .Pomagamy: Lokalne Firmy przekazują i już przekazały środki pieniężne i rzeczowe na placówki słuzby zdrowia w powiecie. Zarząd Forum

Pan Łukasz Mikołajczyk Wojewoda Wielkopolski Pan Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego Panie/ Panowie Starostowie Powiatów województwa wielkopolskiego Panie/ Panowie Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin województwa wielkopolskiego Szanowni Państwo, Kierując się odpowiedzialnością za zdrowie i bezpieczeństwo wielkopolskich przedsiębiorców, pracodawców i pracowników, przekazuję niniejsze oświadczenie oraz domagam się podjęcia w trybie pilnym działań mających …

Forum Gospodarcze Związek Pracodawców Północnej Wielkopolski Lewiatan złożył postulaty do władz samorządowych Read More »

Lewiatan przekazał ponad 100 stron uwag do projektu tarczy antykryzysowej • Konfederacja Lewiatan przekazała do Ministerstwa Rozwoju uwagi do projektu tarczy antykryzysowej. • Na ponad 100 stronach poprawek do projektu znalazło się kilkadziesiąt rekomendacji, które powstały w ostatnich dniach w konsultacji z kilkuset przedsiębiorstwami.• Pracował nad nimi specjalny sztab kryzysowy, w skład którego weszli eksperci, …

Lewiatan przekazał ponad 100 stron uwag do projektu tarczy antykryzysowej Read More »

W trosce o najbliższą społeczność ,Hydro Poland w Trzciance sp. z o.o. włączyło się w zbiórkę dla Szpitala Powiatowego w Trzciance i przekazało 120.000 zł na wsparcie służby zdrowia w Trzciance w walce z epidemią. Środki te zostały przekazane na zakup respiratora

Europejska społeczność biznesowa w pełni popiera podjęte dotychczas środki i wzywa Komisję Europejską, Radę i Europejski Bank Centralny do podjęcia wszelkich starań, aby jak najwięcej przedsiębiorstw przetrwało kryzys i mogło pomóc w odbudowie gospodarki i ochronie naszego europejskiego stylu życia po przezwyciężeniu kryzysu zdrowotnego spowodowanego przez COVID19. Popieramy środki niezbędne do ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania się …

UE i państwa członkowskie muszą chronić firmy i pracowników Read More »

Potrzebna jest natychmiastowa nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy i dostosowanie jej do aktualnej sytuacji.Ważne jest uzgodnienie wysokości wsparcia dopłat do pensji pracowników w przedsiębiorstwach, które odnotowały znaczący spadek obrotów.Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ma obecnie mniejsze możliwości finansowania takich zadań. Konieczne będzie więc znalezienie innych źródeł pokrycia wydatków – uważa Konfederacja …

POTRZEBA JEST NATYCHMIASTOWA NOWELIZACJA USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ MIEJSC PRACY. Read More »

Zapraszamy na indywidualne konsultacje z ekspertem RODO w dniu 17 marca 2020 godz. 10,00 sala 010 Starostwo Powiatowe w Czarnkowie .

Sejm w trybie pilnym zajmuje się projektem ustawy dotyczącym koronawirusa. Rządzący mają prawo wprowadzać szczególne rozwiązania na wypadek sytuacji nadzwyczajnych. A z taką możemy mieć do czynienia. Ważne, żeby ustawa, która zawiera elastyczne rozwiązania została szybko przyjęta, a zaproponowane w niej regulacje były zastosowane, kiedy będzie taka potrzeba. Wiele rozwiązań może pozytywnie wpłynąć na ograniczenie …

PRZEDSIĘBIORCY ROZUMIEJĄ NADZWYCZAJNE REGULACJĘ DOTYCZĄCE KORONAWIRUSA Read More »

Lewiatan przekazał posłom kluczowe postulaty do tarczy antykryzysowej 27.03.2020 • Dzisiaj Sejm ma się zająć tzw. tarczą antykryzysową.• Lewiatan przekazał wczoraj wieczorem szefom wszystkich klubów poselskich kluczowe postulaty dotyczące ustawy antykryzysowej.• Wśród najważniejszych znalazły się m.in. zwolnienie wszystkich firm ze składek na ZUS, czy umożliwienie wprowadzenia przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy. Kluczowe postulaty …

Lewiatan przekazał posłom kluczowe postulaty do tarczy antykryzysowej Read More »