Zmiany globalne rzucają wyzwanie liderom – to spostrzeżenie było centralnym punktem spotkania z dr Henryką Bochniarz, założycielką i przewodniczącą Rady Głównej Konfederacja Lewiatan

Podczas dyskusji na temat „Przywództwo gotowe na zmianę” dyskutowano o wizji nowoczesnego kierownictwa w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej.

Spotkanie, którego organizatorem było Forum Gospodarcze Związek Pracodawców Północnej Wielkopolski Lewiatan, odbyło się 5 października w Sali sesyjnej Urzędu Miasta Czarnków. Wzięli w nim udział przedstawiciele biznesu, samorządu, oświaty, polityki i organizacji pozarządowych.

Podczas dyskusji wskazywano m.in. na konieczność reformy dialogu społecznego. „Dialog społeczny to nie tylko gest dobra woli. To kluczowy element budowania dobrych rozwiązań, w których uczestniczą w równym stopniu środowiska społeczno-gospodarcze i rządzący. Należy do tego powrócić” – zaznaczała.

Dyskusję poszerzono także o jakość stanowionego prawa gospodarczego, w tym systemu podatkowego. Podkreślono, że kluczowe jest stworzenie przyjaznego środowiska regulacyjnego, które wspiera rozwój firm – tym, czego należy się wystrzegać jest centralne sterowanie gospodarką i podejmowanie decyzji z punktu widzenia racjonalności, a nie bieżącej sytuacji politycznej, tak jak gra stopami procentowymi czy cenami ropy. Pracodawcy pytali również o kwestie związane z kryzysem zatrudnieniowym. „My zrobiliśmy wyliczenia i doskonale wiemy, że w Polsce brakuje i będzie brakowało pracowników. Należy stworzyć takie warunki, abyśmy mieli możliwość zatrudniania w Polsce wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. Polsce potrzebna jest spójna i konsekwentna polityka migracyjna”.

W rozmowie Henryka Bochniarz podkreśliła także istotę równości i różnorodności w miejscu pracy. „Równość płci, różnorodność etniczna i kulturowa – to nie tylko kwestie moralne, ale również kluczowe elementy sukcesu w dzisiejszym biznesie” – mówiła. Należy stworzyć takie warunki, aby kobiety miały taki sam dostęp do stanowisk kierowniczych. „Jestem za parytetami. Mężczyźni mają kompetencje z założenia, natomiast kobiety – mimo, że świetnie wykształcone – trzeba o to pytać. Kiedy zatrudnianie kobiet na stanowiskach kierowniczych zacznie być standardem, wtedy będzie można z parytetów zrezygnować. Dlaczego równość i różnorodność kompetencji i płci w miejscu pracy jest ważna? Bo ma to bezpośrednie przełożenie na wyniki – po prostu się opłaca”.