12 października odbyło się niezwykle inspirujące szkolenie na temat „Fundacja Rodzinna jako sposób na sukcesję”. To wyjątkowe wydarzenie poświęcone było zagadnieniom związanym z przekazywaniem biznesu kolejnym pokoleniom, a Fundacja Rodzinna odegrała w nim kluczową rolę.

Fundacja Rodzinna to nie tylko struktura prawna, to idea kontynuacji dziedzictwa biznesowego, zdolnego do generowania zysków dla swoich beneficjentów. Jest to fundament, na którym budujemy stabilność, harmonię i długoterminową strategię.

Korzyści Założenia Fundacji Rodzinnej:

Sukcesja Bez Konfliktów: Fundacja Rodzinna pomaga w zminimalizowaniu konfliktów podczas procesu sukcesji, dbając o spójność i harmonię w rodzinie.

Trwała Stabilność Finansowa: Jest to nie tylko struktura prawnego zabezpieczenia, ale również gwarant finansowej stabilności dla przyszłych pokoleń.

Optymalizacja Podatkowa: Dowiedzieliśmy się, jakie modele biznesowe sprzyjają optymalizacji podatkowej, umożliwiając jednocześnie rozwój fundacji.

Spotkanie poprowadzili: adw. Jan Wrocławski i adw. Zofia Wrocławska-Dąbrowska z Kancelaria adwokacka Wrocławski adwokaci. Ich profesjonalizm i wiedza przyczyniły się do głębokiego zrozumienia tematu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywne uczestnictwo, pytania i wspólną refleksję.