Na podstawie otrzymanych materiałów oraz bezpośrednich kontaktów z Powiatowym Urzędem Pracy w Czarnkowie, przedstawiamy następujące informacje:

1. W powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim we wrześniu 2023 roku było zarejestrowanych 1345 bezrobotnych. Jest to wzrost o 192 osoby w stosunku do ub. roku. Najwięcej zarejestrowanych osób jest w gminie Trzcianka 317, Wieleń 276, Czarnków 257.

2. Do września br. zgłoszono 910 ofert pracy, w analogicznym okresie zeszłego roku 1466.
Jednocześnie zatrudniono w okresie styczeń-wrzesień 418 cudzoziemców na podstawie oświadczeń oraz 601 obywateli Ukrainy na podstawie powiadomienia o powierzeniu pracy.

3. Opisując strukturę bezrobocia należy stwierdzić, że 20,4% bezrobotnych stanowiły osoby posiadające prawo do zasiłku.

4. Powiatowy Urząd Pracy na koniec września 2023 dysponował środkami na promowanie zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości  4 500 000 zł. W miesiącu styczeń-wrzesień 2023 r. aktywizacją objęto 472 osoby. Ze względu na rejestrację absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz zainteresowaniem uzyskania prawa jazdy kat. C, zostały przesunięte środki z zadania „prace interwencyjne i roboty publiczne” na „staże oraz szkolenia”.

5. Notuje się wzrost zainteresowania Krajowym Funduszem Szkoleniowym, którego zakres jest szeroki: wsparcie szkolenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarki odpadami.

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego nastąpiło we wrześniu 2023. Prosimy o śledzenie bieżących informacji PUP o możliwościach składania wniosków gdyż uruchamiane są doraźnie rezerwy Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

6. Powiatowy Urząd Pracy pozostaje do dyspozycji pracodawców w ramach współpracy czy też konieczności kontaktów bezpośrednich.

7. PUP realizuje obecnie projekt „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”, który także przewiduje dopłatę do zatrudnionych osób.

8. Ważnym aktualnie zadaniem dla Powiatowego Urzędu Pracy jest złagodzenie skutków ogłoszonej likwidacji firmy Kettler do czerwca 2024 roku. Będą na bieżąco identyfikowane potrzeby dotyczące zatrudnienia, szkolenia, pomocy prawnej zwalnianych pracowników.

/-/ Roman Bytyń, Przewodniczący Rady Rynku Pracy w Czarnkowie