Po długotrwałych wysiłkach samorządu i pracowników Szpitala Powiatowego im. doktora Ryszarda Surmy które przyczyniły się do otwarcia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, kolejnym kamieniem milowym w procesie modernizacji placówki było otwarcie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, które miało miejsce 21 marca. W ceremonii uczestniczyła również Martyna Chwarścianek-Bednarek, Dyrektor Biura Zarządu Forum Gospodarczego.

Inwestycja, o której mowa, to tylko wstęp do kolejnych, bardzo ważnych i potrzebnych przedsięwzięć. Zaczną się już niedługo, a będzie to modernizacja pediatrii, chirurgii i interny. Czwartkowa uroczystość to zwieńczenie pierwszego etapu modernizacji, która swój początek miała już w roku 2023. Została sfinansowana ze środków Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, które na ten cel przeznaczyło przeszło cztery miliony złotych oraz Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Poprawa dostępności infrastruktury zdrowotnej poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w ZZOZ w Czarnkowie”, kwotą 1,7 miliona złotych.*

  • Źródło: facebook.com/powiatczarnkowskotrzcianecki