Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu „Biznes po wielkopolsku”, które odbyło się 12 marca w Czarnkowie.

Organizatorami spotkania, którego celem była prezentacja możliwości wsparcia przedsiębiorców oraz integracja biznesu Północnej Wielkopolski, byli: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Forum Gospodarcze Związek Pracodawców Północnej Wielkopolski Lewiatan.

Spotkanie otworzył pan Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który podkreślił wagę umacniania gospodarki regionalnej oraz promocję wielkopolskich przedsiębiorców. Miarą takiej współpracy jest m.in. udział w pracach Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, której członkiem jest Forum Gospodarcze

Tematykę internacjonalizacji wielkopolskich przedsiębiorstw, szans i barier w rozwoju współpracy z zagranicą przedstawił Andrzej Łyko, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji.

Anna Maciołek z Wielkopolska Trade Office omówiła wsparcie dla działalności eksportowej firm, w tym bezpłatne usługi informacyjne m.in. o organizowanych targach.

Magdalena Urbaniak z Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedstawiła zasady wejścia do strefy, ulgi dla przedsiębiorców oraz koszty kwalifikowane i inwestycyjne.

Bartosz Nochowicz z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich UMWW omówił dostępne programy wsparcia, szkolenia oraz założenia programowe nowej perspektywy unijnej w tym środków z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Karolina Atraszkiewicz Ruta, Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego w Departamencie Gospodarki UMWW, podkreśliła zaangażowanie Województwa Wielkopolskiego na rzecz energii niskoemisyjnej, w tym wodorowej, oraz omówiła inicjatywę Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.

Dziękujemy wszystkim prelegentom za cenne informacje oraz inspirujące prezentacje, które z pewnością przyczynią się do dalszego rozwoju biznesu w naszym regionie.

Osobne podziękowania kierujemy do Urzędu Miasta Czarnków oraz Nadnoteckiego Centrum Kultury w Wieleniu za pomoc w organizacji wydarzenia.