20 maja w Urzędzie Miasta Czarnków odbyło się spotkanie Zarządu z nowo wybranym Burmistrzem Czarnkowa – Jackiem Klimaszewskim. Prezes Jan Polcyn i Wiceprezes Andrzej Gajewski zadeklarowali pełne wsparcie dla inicjatyw Burmistrza, podkreślając swoją gotowość do aktywnego udziału w projektach mających na celu wzmocnienie lokalnej gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany poglądów na temat rozwoju gospodarczego Czarnkowa oraz potencjalnych inicjatyw wspierających lokalne przedsiębiorstwa. Burmistrz podkreślił znaczenie współpracy z przedsiębiorcami i wyraził nadzieję na owocne rezultaty wspólnych działań w przyszłości. Dodał, że władze miasta są zdeterminowane wspierać lokalne przedsiębiorstwa poprzez tworzenie korzystnych warunków do inwestycji oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań gospodarczych.

Zdj. UM Czarnków