We wtorek 21 listopada odbyło się śniadanie biznesowe Członków Forum Gospodarczego w Czarnkowie.

Po otwarciu spotkania, kwestie związane z aktualnymi trendami w energetyce dla przemysłu, omówili eksperci z firmy Metrolog Sp. z o.o., wygłaszając prezentację „Transformacja energetyczna jako wyzwanie i szansa dla przedsiębiorstw przemysłowych”. Aby przybliżyć aktualne problemy sektora energetycznego i sposób działania rynku, skupiono się na charakterystyce rodzimego sektora, jak również na otoczeniu rynkowym w dobie kryzysu energetycznego.

Następnie przedyskutowano wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami, a zarazem możliwe strategie, pozwalające na mitygację ryzyk związanych ze stabilnością sektora paliwowo – energetycznego.

Na koniec eksperci przedstawili osiągnięcia firmy Metrolog w tej dziedzinie, omawiając szereg zrealizowanych projektów energetycznych dla przedsiębiorstw i sektora publicznego, pokazując korzyści wynikające z inwestowania w innowacyjne projekty energetyczne.