Rosnąca rola wodoru, konieczność transformacji regionu, zmiany klimatyczne i sposoby finansowania zielonej energii to tematy, które podjęli przedsiębiorcy na spotkaniu, które odbyło się 4 sierpnia w Hotelu Arche w Pile.

Inicjatorem spotkania była Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, a Forum Gospodarcze i zrzeszeni przedsiębiorcy uczestniczyli w nim w roli Partnera. Zaproszonymi gośćmi konferencji byli: Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego; Piotr Kurzawski, Naczelnik Wydziału Wielkopolskie Obserwatorium Innowacji (Inteligentne Specjalizacje Wielkopolski – podregion pilski); Maciej Malski-Brodzicki, ekspert ds. wsparcia innowacji, Bank Gospodarstwa Krajowego, Idea 3W; Marta Saracyn, menedżerka ds. strategii ryzyka ESG, Bank Gospodarstwa Krajowego; Miłosz Stępień, Główny Specjalista w Departamencie Gospodarki w UMWW, Strategia rozwoju Wielkopolski Wodorowej 2030 z perspektywą do 2040; Marta Mancera-Mocydlarz, Punkt Informacyjny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich, Departament Polityki Regionalnej UMWW.