Współpraca z dziennikarzami, praca z kamerą, umiejętność dobrego i merytorycznego przekazu to tematy, z którymi zmierzyli się uczestnicy warsztatów przygotowanych w ramach projektu1 Konfederacji Lewiatan i Dolnośląskich Pracodawców. Z ramienia Forum Gospodarczego w warsztatach udział wzięły dyrektor Biura Zarządu Martyna Chwarścianek-Bednarek oraz właścicielka firmy Algaz Agnieszka Kordy.

Celem szkolenia było znalezienie i podkreślenie mocnych stron występujących przed kamerą pracowników, ekspertów i przedsiębiorców Lewiatana. Dobry i jasny przekaz oraz trafione komunikaty to podstawa udanej interakcji między uczestnikami konferencji, oficjalnych spotkań, wywiadów czy stanowisk prezentowanych przez zespół Konfederacji Lewiatan.

1Projekt „Wdrożenie modelu rozwoju kompetencji przedstawicieli KL”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.