20 lat minęło jak jeden dzień. Zgodnie z decyzją Kapituły Odznaki Honorowej i uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1758/2020 z 16 stycznia 2020 roku na wniosek Marszałka Województwa Wielkopolskiego wyróżniono Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” Pana Krzysztofa Antkowiaka , Pana Andrzeja Krzewinę , Pana Edmunda Pilawskiego, Pana Jana Polcyna, Pana Tomasza Sikorę, Pana Leszka Stolarskiego oraz Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – Związek Pracodawców Prywatnych., za aktywną działalność na rzecz rozwoju lokalnej społeczności oraz tworzenie korzystnych warunków, sprzyjających rozwojowi gospodarczemu Wielkopolski. W imieniu Samorządu Wojewódzkiego podczas Spotkania Noworocznego zostały wręczone odznaczenia wraz laudacją przez Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pana Jacka Bogusławskiego. Krzysztof Antkowiak Krzysztof Antkowiak aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności, wspiera szkoły, przedszkola, działa też na rzecz małego rzemiosła łączy środowiska , Był inicjatorem wielu działań na rzecz środowiska przedsiębiorców, długoletni Prezes Forum Gospodarczego, aktualnie Wiceprezes Forum Gospodarczego, zaangażowany w rozwój przedsiębiorczości w powiecie .Aktywnie uczestniczy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Podczas jego kadencji nastąpiło przekształcenie FG stowarzyszenia w Związek Pracodawców i nastąpił znaczny rozwój organizacji, przez wiele lat był wiceprezesem Federacji Pracodawców w Poznaniu, gdzie miał realny wpływ na rozwój przedsiębiorczości w województwie . Z inicjatywy Krzysztofa Antkowiaka została nawiązana współpraca z Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninie i Poznaniu, przyczynił się do znacznego rozpropagowania wiedzy o środkach unijnych poprzez organizowanie konferencji i warsztatów dla przedsiębiorców Andrzej Krzewina Andrzej Krzewina był jednym ze współzałożycieli Forum Gospodarczego w 1999roku,a następnie w 2006 roku dążył do przekształcenia w Związek Pracodawców. Jest czynnym członkiem Forum Gospodarczego , Zawsze dbał o interesy małego biznesu, któremu przekazywał swoją wiedzę. W jego Firmie odbywały się spotkania przedsiębiorców i młodzieży, w której zapoznawał z najnowocześniejszymi technologiami. Andrzej Krzewina jest człowiekiem opiniotwórczym , wizjoner, Utworzone przez niego Firmy są wizytówką miasta i gminy, województwa i kraju. W ramach swojej społecznej pracy na rzecz środowiska lokalnego przyczynił się do wymiany doświadczeń w ramach rozwiązywania problemów społecznych. Jest założycielem klasy patronackiej szkoły branżowej , jest liderem , menedżerem a jego wizje rozwojowe dawno wyszły poza ramy województwa. Edmund Pilawski Gdyby ktoś 30 lat temu, powiedział ,że inżynier założy firmę w małej miejscowości i zostanie współwłaścicielem firmy zatrudniającej 150 osób , nikt by w to nie uwierzył . Ale są ludzie, którzy wierzą w marzenia i nie boją się ryzyka – tak widzi Zarząd Forum Edmunda Pilawskiego. Marzenia i determinacja sprawiły ,że doprowadził firmę Plastmet do takiego poziomu ,że dziś może tam w godnych warunkach pracować 150 osób i tworzyć kolejne miejsca pracy. Jest współwłaścicielem firmy o europejskich standardach i europejskiej kulturze zarządzania. Dwadzieścia lat pracy na rzecz lokalnego środowiska biznesowego i sportowego zdało egzamin. Edmund Pilawski jest człowiekiem opiniotwórczym i działającym w tym regionie Wielkopolski. Przyczynił się do rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu, udało mu się dołożyć cegiełkę do wielu ważnych kwestii dla Wielkopolski, od budowy kortów tenisowych po wspieranie kultury i rozwój przedsiębiorczości w Północnej Wielkopolsce. Z jego inicjatywy powstały 3 korty w Czarnkowie wraz z zapleczem socjalnym, sponsoringiem obejmował kluby i organizacje sportowe takie jak tenis ziemny i stołowy, przedszkola i szkoły oraz różne stowarzyszenia. Aktywnie działał na rzecz Przedsiębiorców, to z jego know –how Forum Gospodarcze przystąpiło do Konfederacji Lewiatan, wieloletni członek zarządu Forum Gospodarczego W ramach działań Forum Gospodarczego i środowisk samorządowych i przedsiębiorców wyrażał wolę wymiany doświadczeń w rozwiązywaniu problemów społecznych , szczególnie bezrobocia i jego przeciwdziałaniu , także problemów ochrony środowiska w mieście oraz tworzenia i prezentowania wspólnych stanowisk, opinii, raportów i ocen. Tego rodzaju wymiana była dokonywana przez cykliczne spotkania, seminaria i konferencję oraz wzajemną promocję podejmowanych przedsięwzięć. Decyzją Kapituły pod przewodnictwem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego otrzymał nominację do galerii przedsiębiorców „Biznes. Dobry wybór” .W skład galerii wchodzą przedsiębiorcy ,którzy osiągnęli sukces w biznesie , działając jednocześnie na rzecz otoczenia lokalnego oraz wyróżniając się postawą odpowiedzialnego przedsiębiorcy Jan Polcyn Jan Polcyn to biznesmen społecznie odpowiedzialny, pracodawca godny zaufania, rzetelny partner handlowy, wizjoner, lokalny patriota i filantrop, człowiek godny naśladowania. Utworzone i funkcjonujące po dziś dzień przedsiębiorstwo Czarnkowie oraz pozostałe firmy z Grupy są wizytówką miasta, gminy, województwa wielkopolskiego i kraju. Zarówno jego życie prywatne jak i zawodowe predysponują go do Odznaki Honorowej za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. Jan Polcyn jest człowiekiem opiniotwórczym , działającym na terenie Wielkopolski i kraju. W ramach społecznej pracy na rzecz lokalnego biznesu ,przyczynił się do wymiany doświadczeń w ramach rozwiązywania problemów społecznych. Jan Polcyn był współzałożycielem Forum Gospodarczego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 1999roku, w początkowym okresie pełnił funkcje w zarządzie forum, a od dwóch kadencji pełni funkcję Wiceprezesa Forum. Jest człowiekiem opiniotwórczym ,jego działania i współpraca ze środowiskiem przedsiębiorców przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości w powiecie ale także w województwie. Swoją postawą i wartościami jakie reprezentuje jest człowiekiem godnym naśladowania , jest liderem i dobrym menedżerem a jego wizje rozwojowe firmy już dawno wyszły poza ramy województwa, kraju a nawet Unii Europejskiej. Tomasz Sikora Tomasz Sikora był współzałożycielem w 1999 roku Forum Gospodarczego a następnie orędownikiem przekształcenia organizacji w Związek Pracodawców. Prezes Forum Gospodarczego do dnia dzisiejszego aktywnie uczestniczący w życiu społeczno-gospodarczym powiatu. Sponsor Tenisa Stołowego oraz Festiwalu muzyki klasycznej w powiecie. W trakcie swoich kadencji przyczynił się do nawiązania współpracy z organizacjami działającymi na terenie Polski. Poza działaniami wynikającymi z profilu działalności firmy Tomasz Sikora przez lata był zaangażowany w życie społeczne miasta i okolicy. Jest sponsorem wielu w Nadnoteckiej , który stał się cykliczną imprezom muzyki klasycznej we wszystkich miastach powiatu. Tomasz Sikora otrzymał wiele podziękowań i listów gratulacyjnych od władz samorządowych za swoją pomoc dla szkół i przedszkoli Leszek Stolarski Leszek Stolarski aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności, wspiera szkoły, przedszkola, działa na rzecz małego rzemiosła łączy środowiska. Był inicjatorem działań na rzecz środowiska przedsiębiorców., przyczynił się do uchwalenia w Gminie Trzcianka uchwały radnych o pomocy de minimis dla młodych przedsiębiorców. Leszek Stolarski był założycielem Forum Gospodarczego Związek Pracodawców w 2006roku, pełnił przez dwie kadencję funkcję Wiceprezesa Forum. Roman Bytyń i Lech Wojcieszyński otrzymali Odznaki Honorowe Za zasługi dla województwa wielkopolskiego z okazji 10-lecia Forum. Bożena Jasińska Dyrektor Biura Zarządu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *