24 stycznia 2020 r. Zgodnie z decyzją Kapituły Odznaki Honorowej i uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1758/2020 z 16 stycznia 2020 roku na wniosek Marszałka Województwa Wielkopolskiego wyróżniono Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” Pana Krzysztofa Antkowiaka Pana Andrzeja Krzewinę Pana Edmunda Pilawskiego Pana Jana Polcyna Pana Tomasza Sikorę Pana Leszka Stolarskiego oraz Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – Związek Pracodawców Prywatnych za aktywną działalność na rzecz rozwoju lokalnej społeczności oraz tworzenie korzystnych warunków, sprzyjających rozwojowi gospodarczemu Wielkopolski W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, proszę Pana Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego o wręczenie odznaczeń

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *