20 lat współpracy przedsiębiorców z samorządowcami Doroczne spotkanie przedstawicieli powiatu z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Forum Gospodarczym tradycyjnie odbyło się w Smolarni. Było ono połączone z obchodami jubileuszu 20 – lecia Stowarzyszenia i stało się okazją do podsumowania działań i zrealizowanych projektów, które zaprezentowali gospodarze spotkania, w osobach Feliksa Łaszcza, starosty czarnkowsko-trzcianeckiego oraz Lecha Wojcieszyńskiego, prezesa Forum Gospodarczego ZPP Lewiatan. Spotkania samorządowców i przedsiębiorców to tradycja, której i w tym roku stało się zadość. Oprócz okazji do spotkania, podczas którego przedstawiciele różnych szczebli władzy rządowej i samorządowej mogą spotkać się i porozmawiać z przedsiębiorcami, to również uczta kulturalna. W tym roku doznania estetyczne zapewnił Lee Leitgeber Jazz Quartet z Poznania. Jednym z punktów tego wieczoru była prelekcja „Perspektywy i wyzwania dla gospodarki i biznesu w Polsce na 2020 rok” zaprezentowana przez Macieja Wituckiego, prezydenta Konfederacji Lewiatan. 20 lat minęło… 20 świeczek na torcie urodzinowym mógłby zdmuchnąć prezes Forum Gospodarczego Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, stowarzyszenia, które zostało zawiązane na przełomie 1998 i 1999 roku w celu zorganizowania i rozwijania współpracy między lokalnymi przedsiębiorcami. Dla założycieli i członków Forum przedsiębiorczość to nie tylko prowadzenie działalności gospodarczej, a bardzo szeroka aktywność, sprzyjająca szukaniu coraz to nowych, lepszych rozwiązań, które implikują pozytywne zmiany w wielu sferach życia oraz w sposobie myślenia. Priorytetem dla Forum są działania, które finalnie podnoszą jakość życia całego regionu. W 2006r., w celu dalszego rozwijania działalności Forum zmieniło formę prawną, ze Stowarzyszenia na Związek Pracodawców Prywatnych, który posiada szereg dodatkowych uprawnień, a tym samym ma możliwość wywierania większego wpływu na tworzenie korzystnych warunków, z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim. Jeszcze w tym samym roku Forum przyjęto w poczet członków Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. – Gdy zakładaliśmy Stowarzyszenie w 1998 roku nikt z nas nie zakładał takiego rozwoju, jaki mamy dzisiaj. Wtedy myśleliśmy tylko o powiecie i współpracy z naszym samorządem powiatowym czy miejskim. Nie śniło nam się nawet, że osiągniemy taką pozycję, jaką w tej chwili możemy się poszczycić. Na przestrzeni lat było wiele sytuacji tzw. kamieni milowych, bardzo dla nas ważnych. Oprócz samego założenia organizacji w 1998 roku, istotny był dla nas 2006 rok, bo wtedy Stowarzyszenie przekształciliśmy w Związek Pracodawców Prywatnych i wstąpiliśmy do Lewiatana. Wtedy zaczął się dla nas nowy etap i otworzyły się przed nami nowe możliwości działania. Nasi członkowie są w Radzie Dialogu Społecznego, mamy też przedstawiciela w Powiatowym Biurze Zatrudnienia. Mogę już dzisiaj powiedzieć, że za nami kolejne zmiany i kolejne przekształcenia, które mają służyć dalszemu rozwojowi. Przekształciliśmy się w Forum Gospodarcze Północnej Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan. Do stowarzyszenia zapraszamy nie tylko przedsiębiorców z powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego ale również z innych powiatów Wielkopolski, która potrzebuje Związku który będzie reprezentował północną Wielkopolskę. Tak duży partner ma większe możliwości wpływu swoich przedstawicieli we władzach samorządowych, możemy uczestniczyć w projektach ustaw. Zapraszamy do siebie pracodawców nie tylko prywatnych ale właściwie każdą firmę, która zatrudnia pracowników. Muszę powiedzieć, że nasza współpraca z samorządem od początku aż do dziś układa się dobrze, doceniamy się wzajemnie, a nasza współpraca to obopólne korzyści – mówi Lech Wojcieszyński, prezes Forum Gospodarcze Północnej Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *